Kuka & mitä?

Minun ja VDoppaan tarina

Olen Niini Leppänen, kätilö, seksuaaliterapeutti ja pitkän linjan VD-tyyppi.

Kiinnostuin aikoinaan vulvodyniasta, koska oma lehmäni oli niin sanotusti ojassa. Olin juuri aloittanut kätilöopinnot ja päätin perehtyä erityisesti vulvodyniaan ja sen hoitoon. Tavoitteeni oli ensisijaisesti parantua itse, ja toiseksi löytää niin paljon tietoa vulvodyniasta kuin mahdollista. Paranin, ja keräsin myös paljon tietoa.

Tämä oli alkusysäys sekä VDoppaalle että omien tietojen, taitojen ja kokemusten keräämiselle. Ensimmäinen versio oppaasta, Ensitietoa vulvodyniasta valmistui vuonna 2007. Opas oli osa Helsingin Ammattikorkeakoulu Stadiassa (nyk. Metropolia) suorittamaani kätilön AMK-tutkintoa. Päivitin koko oppaan seksuaalineuvojakoulutukseni lopputyöksi vuonna 2014, jolloin nimeksi tuli VDopas.

Olen kirjoittanut oppaan perustekstin hyödyntäen sekä tutkimustietoa että vulvodyniasta kärsivien omakohtaisia kokemuksia, joita kerättiin haastatteluin. Haastatellut naiset kuuluvat vulvodynia-vertaistukiryhmään, joka toimii valtakunnallisesti. Ryhmässä naiset jakavat kokemuksiaan sekä antavat vinkkejä ja tukea selviytymiseen lähinnä sähköpostin/keskustelupalstan välityksellä. Oppaassa olevat suorat lainat on poimittu haastateltujen naisten vastauksista.

Valmistuin seksuaaliterapeutiksi kesällä 2016, ja nykyään toimin vulvodyniaan ja siihen liittyviin asioihin perehtyneenä seksuaaliterapeuttina ja hoitajana omalla vastaanotollani.

Yritykseni nimi on NiinIloa, ja toivon että nimi on enne asiakkailleni. Vastaanotollani uskotaan ihmisen yksilölliseen ja kokonaisvaltaiseen hoitoon. Uskon vahvasti siihen, että vulvodyniasta voi parantua ja se näkyy minun tavassani toimia. Toivo on tärkeää kun taistellaan parantumisen puolesta.

Hoidossani pyrin vaikuttamaan sekä psyykkiseen että fyysiseen terveyteen, terapeuttista ja terveydenhoidollista osaamistani hyödyntäen. Olen pyrkinyt kehittämään kokonaisvaltaisen hoito-ohjelman, jossa vaikutetaan sairauden taustalla oleviin syihin monipuolisesti, fyysisiä harjoituksia ja terapeuttisia työkaluja käyttämällä.

Terapiassa käsitellään jokaisen yksilöllistä vulvodynia-tarinaa ja pyritään löytämään lisää/uusia voimavaroja täydempään ja mielekkäämpään elämään. Hyvin tärkeää on myös keskittyä oman seksuaalisuuden tarinaan ja löytää keinoja sen tukemiseen ja oman nautinnon löytämiseen/vahvistamiseen.

Tarkoitus on myös löytää uusia, toimivia käytännön keinoja vulvodynian hoitoon. Erilaiset fyysiset, keholliset ja tietoisen läsnäolon harjoitteet kuuluvat hoito-ohjelmaan, joka räätälöidään jokaiselle asiakkaalle, tilanteen ja tarpeiden mukaan. Hoito-ohjelman olen kehittänyt perehtymällä erilaisiin kipuongelmissa käytettäviin hoitomenetelmiin.

Tiedollisen puolen lisäksi olen läsnäoleva, herkkä ja lämmin terapeutti, ja sitoudun jokaiseen asiakkaaseen syvästi. Korostan erityisesti omien tarpeiden ja tunteiden ilmaisemista. Armollisuus ja myötätunto itseä kohtaan on hoidon ytimessä. Ikävien tunteiden ja ajatusten hyväksymistä ja irtipäästämistä opetellaan sinnikkäästi yhdessä. Terapiassa ei ole tarve olla täydellinen suorittaja. Liika vaativuus itseä kohtaan pyritään unohtamaan.

Haluatko ottaa minuun yhteyttä? Vastaan mielelläni lisäkysymyksiin.

Tekijänoikeudet ja vastuut

Oppaan aineisto on vapaasti käytettävissä henkilökohtaiseen tarkoitukseen ilman erillistä lupaa. Käytön yhteydessä on aina mainittava lähde. Aineistoa saa käyttää vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Aineistoa ei saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen eikä sitä saa muuttaa tai ilman lupaa liittää muuhun aineistoon.

Niini Leppänen vastaa sivujen sisällöllisestä aineistosta sekä sivujen teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta. Opas sisältää linkkejä myös muiden tuottamiin sivustoihin ja palveluihin. Niiden sisällöstä vastaavat niiden tuottajat.