Liittyvätkö kipusyndroomat toisiinsa?

Pysähdyin tässä hiljattain miettimään sitä, että suvussani esiintyy vulvodyniaa, interstitiaalista kystiittiä ja ärtyvän paksusuolen syndroomaa. Muutamia eri oireita esiintyy myös samoilla ihmisillä. Tällaisia yhteyksiä ovat monet vulvodyniaa sairastavat huomanneet omalla kohdallaan. Vulvodyniaan liittyvää keskustelua seuratessa huomaa että useat vdpotilaat kärsivät myös muista epämääräisistä oireista. Kaikenlaiset oireet virtsarakon kipuilusta ja suolistovaivoista muualla kehossa oleviin kipuihin ovat melko tavallisia. Voi olla että he eivät ole saaneet diagnoosia näihin vaivoihin, tai niitä ei olla edes erityisemmin tutkittu. Voi myös olla että vulvodyniaan sairastunut ei osaa edes epäillä sairastavansa vielä jotain muutakin, ja ajattelee erilaisten oireiden jollain tavalla liittyvän vulvodyniaan. Erilaiset kipusyndroomat ovat yleensä alidiagnosoituja ja useiden samanaikaisten kipusyndroomien olemassaoloa on aliarvioitu.

Tutkimusta eri kipusyndroomien yhteydestä toisiinsa on tehty jonkin verran, mutta aikaisemmin vulvodynia on jätetty näiden tutkimusten ulkopuolelle. Erilaisten kipusyndroomien yhtäläisyydet ovat selkeitä. Tutkimuslöydökset koskien kipusyndroomia ovat usein samanlaisia koskien kipuherkkyyttä ja magneettikuvassa havaittavia muutoksia aivojen kipualueissa, myös muutokset keskushermoston kivunsäätelymekanismeissa ovat usein yhteneväisiä. Pari vuotta sitten tehdyssä tutkimuksessa kuitenkin pyrittiin määrittelemään nimenomaan vulvodynian yhteyttä muihin kroonisiin kipusyndroomiin. Tutkimuksessa arvioitiin että riski sairastua vulvodyniaan oli jopa kolminkertainen, jos nainella oli joku muu kroonisista kipusyndroomista. Tukimuksessa oli mukana IC, IBS ja fibromyalgia. Jos muita kipusyndroomia oli useita, riski sairastua vulvodyniaan nousi jopa viisinkertaiseksi. Huomattiin myös että jos vd:tä sairastavilla oli myös joku muu kipusyndrooma, se oli useimmiten interstitiaalinen kystiitti tai ärtyvän paksusuolen syndrooma. Vulvodyniaa sairastavilla oli jopa kolme kertaa todennäköisemmin myös joku muu kipusyndrooma, verrattuna vulvodyniaa sairastamattomiin.

Päätelmissä todettiin lopuksi että, vulvodynia voidaan yhdistää muihin kroonisiin kipusyndroomiin, kuten fibromyalgia, interstitiaalinen kystiitti ja ärtyvän paksusuolen syndrooma, joko yksittäin tai erilaisin yhdistelmin. Vulvodyniaa tai muuta kipusyndroomaa sairastavalla on lisääntynyt todennäköisyys sairastaa myös yhtä tai useampaa muuta kipusyndroomaa. Lisätutkimusta pitäisi tehdä kipusyndroomien välisistä yhteyksistä ja monta kipusyndroomaa sairastavien eroavaisuuksista verrattuna sairastamattomiin tai yhtä kipusyndroomaa sairastaviin, jotta voitaisiin mahdollisesti löytää näiden alidiagnosoitujen syndroomien taustalla olevia tekijöitä.