Arki

Miten elän vulvodynian kanssa?

Vulvodynian kanssa voi oppia elämään, vaikka välillä sinusta voi tuntua siltä, että se ei ole mahdollista. Vulvodynia voi tuntua kohtuuttomalta kestää, ikään kuin oma keho olisi kääntynyt itseä vastaan. On kuitenkin tärkeää, ettet menetä toivoasi, sillä myös parantumista ja oireiden lieventymistä tapahtuu spontaanisti ja hoitojen seurauksena. Hoitomenetelmistä riippumatta, oireiden osittaista helpottumista on raportoitu 40-50% tutkituista tapauksista.

Vulvodynian hoito on pitkäjänteistä. Säännöllinen ja tunnollinen hoito-ohjeiden noudattaminen on kaiken perusta. Tyypillisesti vulvodyniassa esiintyy kausia, jolloin oireet lievittyvät ja jopa poistuvat kokonaan. Välillä oireet taas pahenevat väliaikaisesti. Joillakin naisilla vulvodynia näyttää pysyvän vuosia tai vuosikausia enemmän tai vähemmän muuttumattomana, hoidoista huolimatta. Joskus tauti häviää spontaanisti kokonaan, mutta tavallisempaa on, että oireet helpottuvat jonkin ajan kuluttua niin, että niiden kanssa oppii elämään suhteellisen normaalia elämää. Mitä enemmän tiedät vaivasta ja tunnet oman kehosi toimintaa, sitä paremmin tulet toimeen vulvodynian kanssa. Ole toiveikas, mutta realistinen.

”Kaikkien hoitokeinojen kokeilu vaikuttaa positiivisesti mielialaan ja lisää toiveikkuutta taudin kanssa elämiseen.”

  1. Apter – Väisälä – Kaimola (toim.) 2006: Seksuaalisuus 258-261.
  2. Ridley 1998: Vulvodynia. Theory and management. Dermatologic Clinics 16: 775-778.
  3. Paavonen 2004: Vulvodynia. Lääkärin käsikirja. Terveysportti. Kustannus Oy Duodecim 2005. Verkkodokumentti. <http://www.terveysportti.fi/ltk/ltk.naytaartikkeli?p_artikkeli=ykt01239>